Share

הסיפור שייך למאמר פרשת תצוה: כבוד לבגדים. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

"סלח לי, למרות שלא תאמתי אתך, כבוד ראש העיר, יש לי בקשה ממך…", כך פתח אבי את פנייתו למי שנראה לו כראש העיר, בפוגשו אותו בקניות לשבת.

"מצטער לאכזב אותך, אינני ראש העיר, אבל למזלך הוא אכן נמצא כאן בקניות, עשה עוד סיבוב וודאי תמצא אותו".

המשיך אבי את קניותיו, ואכן בחנות השלישית בשוק, זיהה את ראש העיר ופנה אליו בכבוד הראוי.

"כבוד ראש העיר, אני חייב לומר לך משהו. אנחנו כאן בשוק ולא מתאים לפנות אליך כעת בבקשה פרטית, אבל מה שקרה לי בדקות האחרונות מאד מרגש אותי…"

"כלומר…?", שאל ראש העיר.

"לפני מספר דקות ראיתי אדם הדור בלבושו, ממש דומה לך, וחשבתי שהוא ראש העיר. פניתי אליו כמו שפניתי אליך כעת, והתברר שטעיתי…אני פשוט מתפעל מהפשטות שבך. טבעי היה לי לדמיין את הופעתך כראש עיר בדומה להופעה של אותו אדם, והנה אני פוגש איש פשוט במראהו, כאחד האדם. זוהי גאוה לכולנו תושבי העיר הזאת!", אמר אבי בהתפעלות.

"אין בעיה, ביום ראשון התקשר נא למזכירתי ותאם איתה שיחה בינינו בעניין שרצית", הגיב ראש העיר כשהוא מתעלם בצניעות ממחמאתו של אבי.

המשיכו השניים, כל אחד בדרכו ואבי חיפש חבר לשתף אותו בחויה המרגשת שהיתה לו כעת בשוק.

בליל שבת, הגיע אבי לבית הכנסת שבשכונה כדרכו. רב בית הכנסת מסר דרשה קצרה לפני תפילת ערבית והפעם על חשיבות הבגדים ועל הסיכון שבהם.

"מה כבר מסוכן בבגדים?" תהה אבי בינו לבין עצמו במהלך השיעור…

"ובכן, עד כה עסקנו בחשיבות הבגדים לאדם" אמר הרב במהלך הדרשה, "ועתה נתיחס מעט גם לסיכון שעלול לקרות בשימוש לא נכון בהם. אינני מתכוון לסיכון פיזי, קיומי, אלא למשהו חמור מכך, לקלקול מידותי, של מידות האדם."

"קורה שאדם זוכה בחייו לעליית מדרגה בעבודתו", המשיך הרב בדרשתו, "הוא מתמנה לראשות עיר וכדומה. מעמדו הרם מחייב אותו להופיע בכל מקום ציבורי בבגדים מתאימים. אך, מי שייקח נקודה זו באופן מופרז, יגזים בהשקעה בבגדים, ימצא עצמו יום אחד לובש בגדים מפוארים מדי, מבתי אופנה יוקרתיים ונעליים איטלקיות מהסוג היקר ביותר. אין זו התנהגות נכונה. משיכה לביגוד ברמה כזו עלולה להביא את האיש לגאווה, להתנשאות על פני כל מקבלי שירותיו או הפונים אליו לעזרה. ייעודם של הבגדים הוא לשמור על כבודו של האדם. נכון הוא שעל כל נושא תפקיד להופיע בפני הציבור בבגדים מכובדים, אך לא מפוארים, "מנקרי עיניים", אלא ינהג בצניעות בלבושו וכך יימשך לנהוג בצניעות גם בהתנהלותו בחייו הפרטיים."

דברים אלה עשו רושם עז בלבו של אבי. הוא הגיע הביתה וסיפר לאשתו וילדיו על הדרשה ששמע מהרב והוסיף כי דבריו הגיעו אליו בדיוק בזמן, כיון שבערב שבת, ביום ששי בוקר, פגש איש כזה צנוע, הלא הוא ראש העיר היקר.

הצעת דיון

  1. איך נראתה בדמיונו של אבי הופעתו החיצונית של ראש העיר?
  2. מדוע לדעתכם לא התיחס ראש העיר להערתו של אבי על סגנון בגדיו הפשוט?
  3. האם בגדים מכובדים הם המחוייבים ללבישה או בגדים מפוארים? מדוע?
  4. מהו סגנון הלבוש שלכם, מכובד או מפואר? מדוע?

קרדיט תמונות: שוק- David King