פרשת וארא: הכבדת הלב

פרשת וארא: הכבדת הלב

שמירה על כבוד עצמי היא טבעית ונכונה.אך לעתים נדרשת מהאדם הודאה בטעות. האם קל לו להודות? פרשת "וארא" מלמדת על הכבדת לב עצמית הנובעת מקושי להודות בטעות. כל אדם משתדל לשמור על כבודו העצמי. איננו מוכן שיפגעו בכבודו, בצדק, ואף, לעתים, ידרוש את כבודו, אם יחוש...
פרשת שמות: רדיפת צדק

פרשת שמות: רדיפת צדק

נעים מאד לחיות בעולם יפה, ללא אלימות. אך מה עושים כשישנם כאלה שמפירים את השלווה הזאת? פרשת "שמות" מלמדת על רדיפת צדק של משה רבנו שהביאה להפסקת מצוקה. חיי חברה טובים הם חיים שיש בהם יושר בין אדם לחברו, שאיפה מתמדת לתיקון עוולות, אי צדק ואף חתירה לאחווה וריעות...
פרשת ויחי: חסד של אמת

פרשת ויחי: חסד של אמת

טבעי מאד הוא לעשות חסד. הוא אחד מעמודי העולם ולכן הוא גם הדדי. לנותן יש גם תחושת סיפוק. פרשת "ויחי" מלמדת על סוג מיוחד של עשיית חסד – "חסד של אמת". החסד הוא אחד מעמודי העולם: "עולם חסד ייבנה" (תהלים, פט:ג). אכן, אחת התכונות המוטבעות בלב...
פרשת ויגש: הכל לטובה

פרשת ויגש: הכל לטובה

יש אנשים שסף האכזבה שלהם הוא נמוך. קשה להם לראות את האופק כשקורת להם תקלה או אירוע קשה, חלילה. פרשת "ויגש" מלמדת שצריך וגם כדאי להאמין שהכל לטובה האדם שמח לראות שכל מה שתכנן התבצע, ועוד יותר כשזה על הצד הטוב ביותר, כמובן. לקראת ביצוע המשימה הוא מתכונן עד...
פרשת מקץ: ענווה

פרשת מקץ: ענווה

האדם נחון בכישורים טובים. כישורים שבזכותם מגיע הוא להצלחה. לא אחת "מתגנבת" בלבו תחושת גאווה על כך. פרשת "מקץ" מלמדת שצריך לחוש ענוה וליחס אותה לבורא בני אדם נחונו בכישורים שונים, ביכולות שונות. עם הזמן מפתחים הם את יכולותיהם וכישוריהם לכדי עצמאות...
פרשת וישב: אחריות

פרשת וישב: אחריות

אחריות היא ערך חברתי מדרג גבוה. בדרך כלל מדובר באחריות צפויה, המתבקשת מתוקף תפקיד. פרשת "וישב" מלמדת על נטילת אחריות, מעבר למצופה, כזו הכרוכה בסיכון תכונות, כישורים וכשרונות, מידות וערכים, כל אלה מאפיינים כל אדם בריא שזכה לגדול בתנאים רגילים. אחת מכל אלה היא...