פרשת בהר: חרות לעבדים

פרשת בהר: חרות לעבדים

Share הדפסה זכה דורנו לחיות בעידן שבו בטל מוסד העבדות כמעט לחלוטין. ביהדות לא היה אף פעם מעמד עבדות הזהה למה שהיה בעמי העולם. בכל זאת, מלמדת אותנו פרשת "בהר" שחובה לשחרר עבדים יהודים בשנת היובל. זוכים אנו בדורנו לחיות בעידן של התפכחות בנושא העבדות בעולם. מאז...
סיפור ילדים: חרות אמתית בבית הספר "עוז"

סיפור ילדים: חרות אמתית בבית הספר "עוז"

הסיפור שייך למאמר פרשת בהר: חרות לעבדים. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור. "מתי יגיע כבר החופש הגדול?" נאנחו גד ודן בהפסקת החצר השנה היתה עמוסה ביותר בכתה ו'. לימודים, מבצעים, התנדבויות וגם הרבה הכנות למסיבת הסיום. הרבה מאמץ השקיעו...
סיפור ילדים: ראש העיר שהוציא את תושביו לחרות

סיפור ילדים: ראש העיר שהוציא את תושביו לחרות

הסיפור שייך למאמר פרשת בהר: חרות לעבדים. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור. "עד מתי תסבלו במפעל הזה?!" פנה אבי ראש העיר לפועלים במפעל השימורים "הזית הנבחר" בתמיהה רבה, בבקורו האחרון שם. מפעל השימורים "הזית הנבחר" הוקם...