כבוד לבגדים

בגדים הם המוצר המכבד את לובשיהם. רבים מקפידים להופיע בפני אנשים, לא רק בבגדים נקיים ושלמים, אלא גם בבגדים מכובדים, כאלה המכבדים את מעמדם ואת מה שחבריהם מיחסים להם. הכוהנים במשכן ובמקדש לבשו בעבודתם בגדים מיוחדים ונאים, שגם יוצרו מחומרים יקרים. פרשת "צו" מלמדת שלעבודות הפשוטות במשכן לבשו הכוהנים בגדים מכובדים פחות, בהתאם לסוג העבודה, כי גם את הבגדים יש לכבד.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "כבוד לבגדים"

סילוק חשד

נבחרי ציבור זוכים לאימון הציבור בהתאם לאישיותם וליושרם במילוי תפקידם. פרשת "צו" מלמדת אותנו שגם מנהיג בעל אימון רחב, צריך להיות נקי מכל חשד. משה היה נאמן ביותר בעיני הציבור, ובכל זאת הקפיד להכריז בפני כל העם שתפקיד הכהונה שעומד לקבל אהרון אחיו אינו מינוי מטעמו, אלא בצווי ה'. וכך אמר להם משה לישראל:  "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעֵדָה: זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה' לַעֲשׂוֹת" (ויקרא, ח':ה')

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "סילוק חשד"

בריחה מגזל

דרכם של אנשים הגונים להימנע מגזל ואף מ"אבק גזל", כלומר, גם ממה שיש עליו ספק גזל. ההתרמה למשכן היתה בהיקף גדול ביותר ובנדיבות לב מיוחדת. כל כך היו רבים המתנדבים, שהתור למסירת התרומות היה ארוך ונגרם מעט דוחק לעומדים שם. משה רבנו חשש, שמא, במהלך קבלת התרומות, נגרמה טעות ותרומה מסוימת השייכת לאדם אחד נמסרה על ידי אדם אחר. פרשת "צו" מלמדת שבגלל חשש זה, הקריב משה קרבן "חטאת" לכפר על ספק גזל זה.

תמימות

במהלך הכשרת צוערים לתפקיד המיועד להם, ניכרת בדרך כלל התעניינות שלהם בפרטי התפקיד. זה בהחלט טוב ומבשר רצינות ונכונות למלא את התפקיד יפה. פרשת "צו" מלמדת שאהרון ובניו עמדו במשך שבעה ימים צופים בכל פרטי עבודת הקורבנות שהדגים ולימד אותם משה. בכל הימים האלה היו קשובים להסבריו של משה רבנו, אף שאהרון היה גדול ממנו בשנים, קיבל את ההוראה הזאת בתמימות מלאה, הוא ובניו אתו.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצא איזוהי. בהצלחה.

הוא תמיד אוהב לשאול

ועל השיעורים מרבה לעמול

אך כשצריך לציית להוראות

הוא עושה זאת ב…