דיוק בהוראות

העולם הוא שיתופי במובן מסוים. מדינה שחסרה לה חיטה, למשל, היא צורכת אותה ממדינה אחרת, ולהיפך – אותה מדינה שסיפקה את החיטה, תצרוך ירקות/פירות ממדינה אחרת וכן בין יתר המדינות. גם היחסים הבין אישיים מבוססים על נתינה ודאגה הדדית. כשאחד מהחבורה מבקש איזשהו דבר, הוא יפנה בבקשה לחברו והלה יבדוק אפשרות להיענות לו. פרשת "שלח" מלמדת שעל המבקש לנסח הוראות מדויקות בבקשתו, ללא זה, יש חשש שלא תתמלא בקשתו. (עשרת המרגלים נכשלו בלשונם, למרות קבלת הוראות מדויקות ממשה רבנו)

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה " דיוק בהוראות"

"טובה הארץ מאד מאד"

ארץ ישראל נבחרה על ידי הקדוש ברוך לעם ישראל. מראיה החיצון נראה דומה להרבה ארצות, אך ייחודה הוא לא רק במראה החיצון (שרק במבט שטחי נראה כשאר ארצות, אך בבדיקה יסודית, גם זה מתגלה כייחודי), אלא, ובעיקר, במהותה הפנימית. פרשת "שלח" מלמדת על נסיון גדול שעמד בפני המרגלים. עשרה מרגלים התרשמו רק ממה שראו והוסיפו לכך פרשנות שלהם, ובכך הוציאו דיבה רעה על הארץ. אך שניים מהם, יהושע וכלב, גילו את ייחודה הפנימי והכריזו מול כל העם:  "טובה הארץ מאד מאד", לכך הגיעו תוך אמונה חזקה בכך שה' יקיים הבטחתו לכבוש את הארץ בפני העם.

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "טובה הארץ מאד מאד"

ברכת הדרך

הנוהג המקובל בענין שליחות הוא, למסור הוראות מדויקות לשליח, ולוודא שהוא אכן יודע מה עליו לעשות. פרשת "שלח" מלמדת שצריך גם ללוות את השליח בברכת הדרך, לברכו להצלחה בשליחותו. השליח, יש להניח, מתפלל על עצמו להצלחה במילוי שליחותו, אך אין זה פוטר את השולח לברכו גם כן בצאתו לדרך. הברכה יש בה מסר לשליח שאין ההצלחה תלויה רק בטיב הבנתו, תושייתו, חריצותו, אלא יש מישהו הממונה על השולח ועליו, המנהיג ומכוון את העולם ואליו צריך לפנות בבקשה להצלחה.

"מידה כנגד מידה"

הענישה היא חלק בלתי נפרד מתהליך חינוכו של ילד וגם של מבוגר, גם של עם שלם. פרשת "שלח" מלמדת שעם ישראל נענש על חוסר האמונה ביכולת ה' להכניע את עמי כנען בפניהם, כשיבואו לכבוש את הארץ. עונשם היה למות במדבר. עונש זה הוא על פי דרכו של ה' – "מידה כנגד מידה". כשם שהם מאסו בארץ ישראל, כך היא מואסת בהם ואינה מבקשת לקבלם! הנענשים היו אנשי הצבא, מבן עשרים שנה עד ששים שנה, אלה שהיו מיועדים להילחם מול האויבים בארץ, אלא שנכנעו והאמינו לדברי ההחלשה של עשרת המרגלים.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצוא איזוהי. בהצלחה.

"אמא, מדוע אינך מרשה לי ללכת לחבר?"

"כי אתמול, כשהרשתי, היית אצלו שעה יותר"

"מבטיח לך אמא לא לאחר עוד"

אם כך, אפסיק את הזמן למדוד"