ברכות שמים

מי מאתנו לא מבקש ברכה מדי פעם? ברכה היא תוספת טובה שמבקשים אנו, בעיקר כשחשים צורך בשיפור תנאי חיינו. בברכה מאחלים אנו לידידנו שיזכה להענקת טובה ממי שבידו להעניק. פרשת "בחוקותי" מלמדת שבורא עולם הוא מקור כל הברכות. בידו לתת שפע רב של ברכות למי שנאמנים לבריתו. הברכות המובטחות נוגעות בכל תחומי החיים: בריאות, פרנסה, שלום פנימי, שלום חיצוני, השראת השכינה והעצמה רוחנית.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "ברכות שמים"

השלום

מהו שלום אמתי? לאיזה סוג של שלום מייחלים אנו? בין אדם לחברו? בין עם ישראל לשכניו? פרשת "בחוקותי" מלמדת שהשלום החיצוני, בין עם ישראל לשכניו, מתחיל בשלום הפנימי, בין אדם לחברו, בין בני המשפחה. להשגת שלום אמתי בכל תחומי החיים: במשפחה, בחברה ובגבולות, יש צורך בנאמנות עם ישראל לברית שכרת ה' אתו בהר סיני. בקיום הברית נזכה לשלום ולהרבה ברכה בתחומים נוספים, וחלילה – להיפך עלול לקרות באין נאמנות.  

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "השלום"

"מידה כנגד מידה"

חלק בלתי נפרד מחינוכו של היחיד והציבור היא הענישה, או, לפחות, האפשרות להעניש. טבעו של אדם לנטות אחר לבו, הנמשך לגירויים שנקרים בדרכו של האדם לאורך חייו. חובת מחנכו להיות ער לכך ולהעמידו על טעותו, ולעתים להשתמש גם בכלי הענישה. מטרת הענישה היא להשיב את החניך לדרך הטובה. כך הוא בחינוך הפרט ובדומה לזה – חינוך הכלל, הציבור. פרשת "בחוקותי" מלמדת שבמקרה של צורך בענישה, דרכו של ה' היא להעניש "מידה כנגד מידה", כלומר העונש יהיה כזה שיזכיר לנענשים את חטאם. כך, יגדל הסיכוי להתבוננותם במעשיהם: על מה נענשו, מדוע באה עליהם אותה צרה וישובו בתשובה. דרך זו מומלצת גם לכל מחנך, הורה, שאם נזקק הוא לענישה, יבחר בעונש הדומה בסגנונו לעברה – "מידה כנגד מידה".

הבטחה להישרדות

הברית שכרת ה' עם עם ישראל כוללת את התנאים לקיומה. נאמנות של העם לה' הבאה לידי ביטוי בקיום מצוותיו, תזכה את העם בשפע ברכות שמים בכל תחומי החיים: בריאות, שלום פנימי, שלום חיצוני, הצלחה כלכלית, והשיא – השראת השכינה. ואם, חלילה, לא יהיו נאמנים, אלא ילכו אחר נטיות לבם ויעברו על מצוות ה', עלולים הם להיענש בעונשים קשים. פרשת "בחוקותי", המפרטת שבעה שלבים בענישה, מלמדת שכוחה של הברית גדולה כל כך, שגם במצב ענישה חמור, ישנה הבטחת ה' לשמור על הישרדות העם, שלא יגיע, חלילה, לידי כילוי.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצוא איזוהי. בהצלחה.

"כמה פעמים בקשתי ממנה להשלים!

כמעט נגמרו לי כל המלים"

"אין דבר, בתי, התאמצי נא עוד

לזאת שואפים כולנו מאד"