מינוי ערכי

אנשים משמשים בתפקידים שונים, במשרדים, בארגונים ובכל מקום. בדרך כלל הם עוברים הכשרה מתאימה ואף נדרשת מהם תעודה המוכיחה את הכשרתם. אך, לעתים, אנו שומעים על "מינוי פוליטי", לא משיקולים אמיתיים, ענייניים. פרשת "תצוה" מלמדת שאהרן נבחר לתפקידו ככהן בזכות אישיותו.  ההכשרה של אהרן תהיה אחר כך, לומר שהבחירה בו היא העיקר.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "מינוי ערכי"

כבוד לבגדים

אחד הדברים המאפיינים נושאי תפקידים הוא הקפדה על הופעה חיצונית. הם לא יוותרו על לבוש נאה ומכובד. באותה מידה יקפיד גם מי שצריך להיפגש עם אישיות מכובדת. הוא יחשוב לא רק מהו סגנון הלבוש שראוי הוא ללבוש, אלא גם ישתדל להתאים זאת למה שמצופה ממנו בפגישה עם אותה אישיות. פרשת "תצוה" מלמדת שלכוהנים יועדו בגדים מיוחדים ביותר, הן מבחינת העיצוב והן מבחינת החומרים מהם נעשו, בהתאם למעמדם כמשרתי ה' העובדים במשכן – "לכבוד ולתפארת". בלבשם בגדים אלה, מכבדים הם את מעמדם, תפקידם החשוב וגם את עצמם, מי שזכו לשמש בתפקיד כה קדוש.

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "כבוד לבגדים"

אחריות מנהיג

הכוהנים במשכן היו משרתי ה'. הם עשו את עבודות הקודש כשליחים של העם לפני ה'. התחושה הנלוות למי שמשמש בתפקיד כה נכבד עשויה להיות של חשיבות יתר: "זכיתי ונבחרתי להימצא במקום הכי קדוש ולעסוק בעבודות הכי קדושות". תחושה זו עלולה להביא כל אדם לידי גאווה והתנשאות. פרשת "תצוה" מלמדת על הכוהן הגדול שחלק בלתי נפרד מבגדיו המכובדים ויקרי הערך היו אבנים יקרות שעליהן היו חקוקים שמות שנים עשר השבטים. עליו היה לשאת את שמותיהם תמיד כדי לזכור אותם בתפילותיו ולהזכירם לפני ה' לחן ולחסד ולרחמים. שיבוצן של האבנים בבגדיו דרך קבע פיתח אצל הכוהן תחושת שייכות וקרבה לכל העם. במצב כזה רחוקה היתה מאד תחושת התנשאות על מי מהעם. אדרבה, מה שחש כוהן גדול הוא שהינו שליח לפני בורא העולם לשרת את העם ולעמוד לימינו בכל הנדרש.

הכנה לתפקיד

מנהיג אחראי הוא מי שדואג לכל צרכי מונהגיו בנאמנות ובמסירות. הוא יעמוד לרשותו של כל יחיד במידת יכולתו ולא יתרשל בעבודתו. פרשת "תצוה" מלמדת על תחום לא שגרתי שהיה בתפקיד משה: הכשרת הכוהנים לעבודתם. עבודת הכוהנים היא מאד מורכבת ומרובת פרטים. ניתן היה לחשוב שדי יהיה אילו ישב משה וילמד את אהרן, ואהרן ילמד את בניו, כמו שמקובל במצבים דומים. אך משה הכין את כל הכוהנים כאחד ובאופן מפורט. הוא הדגים לאהרן ובניו את עבודות הכוהנים במשכן בכל אחד מסוגי הקרבנות. הוא עשה זאת במשך שבוע ימים, יום אחר יום, מלביש את הכוהנים את בגדיהם המיוחדים, עומד ושוחט, מזה מן הדם על המזבח וכן את כל יתר העבודות שיעשו אחר כך הכוהנים כשיכנסו לתפקידם.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצא איזוהי. בהצלחה.

"הוא לא נראה לי מתאים

כי בגדיו אינם נקיים,

כשיחליט לכבד את הופעתו

נחשוב מחדש על מינויו"