פרשת קרח: אהבת ישראל

אהבה היא הרגש החזק ביותר באדם. היא היסוד לחיבור בין התחומים הגדולים בעולם וביהדות. פרשת "קרח" מלמדת שאהבת ישראל צריכה להיות ללא תנאי, גם למי שפגע בך.

קראו עוד

סיפור ילדים: אהבה כפולה בבית משפחת כהן

סיפור בנושא "אהבת ישראל", על שיחה שהתקיימה בין אב לבנו בנושא "אהבת ישראל", על רקע הפגנה שגרמה לשיבוש בתחבורה. האב הצליח לשכנע את הבן שלמרות הביקורת על הפעולה שנעשתה, אין הוא מפתח שנאה כלפי המפגינים, אלא בוחר לטפל בבעיה בדרך עוקפת.

קראו עוד

פרשת שלח: דיוק בהוראות

אחת הדרכים להשגת ביצוע מלא של משימה היא העברת הוראות מדויקות למבצעים. פרשת "שלח" מלמדת שמשה רבנו נתן הוראות מדויקות למרגלים, אלא שרובם חרגו מתפקידם.

קראו עוד

פרשת בהעלותך: התמדה

טבע בני האדם לעסוק בדברים מעניינים. עבודה יומיומית זהה, מסוגלת לגרום לשחיקה באיכות, בגלל ירידה ביחס לעבודה. פרשת "בהעלותך" מלמדת על חשיבות ההתמדה.

קראו עוד

פרשת נשא: מקור הברכה

ברכה היא איחול של דבר טוב מאחד לחברו, איחול מלבו פנימה, אך פרשת "נשא" מלמדת שברכות הכוהנים לעם ישראל באות ממקור הברכה – ה' וזאת צריך לזכור המברך.

קראו עוד

פרשת במדבר: פנייה מכובדת

טבע האדם לצפות שימלאו את בקשתו. פרשת "במדבר" מלמדת ש"סוד" ההצלחה בהשגת המבוקש הוא סגנון הפנייה של המבקש. אם יבקש באופן מכבד, הסיכוי למילוי בקשתו יגדל.

קראו עוד

פרשת בחוקותי: ברכות שמים

ברכה לבריאות היא איחול מבוקש ביותר אצל הבריות. זו היא ברכת שמים, כי לא ביד אדם להעניקה. פרשת "בחוקותי" מלמדת שיש אוצר של ברכות שמים הממתין לעם ישראל.

קראו עוד

פרשת בהר: הארץ לה'

עם עם וארצו. אומה אומה ומולדתה. גם לעם ישראל ישנה ארץ. ארץ עם נשמה. ארץ שלא נכבשה ולא ניתנה על ידי בשר ודם. ארץ לה'. ארץ שה' בראה, שה' מחיה אותה תמיד.

קראו עוד

פרשת אמור: צער בעלי חיים

כשברא ה' את האדם נתן לו רשות לשלוט בכל הנבראים לשימושו המועיל. פרשת "אמור" מלמדת שאין זה כולל "צער בעלי חיים". אלא, חובה להשתמש בהם באופן מבוקר ורגיש.

קראו עוד

פרשת קדושים: אהבת הגר

אהבה היא ערך חשוב ביותר לכל אדם באשר הוא. מצווה מרכזית ביהדות היא אהבת ישראל. פרשת "קדושים" מלמדת שחובה לאהוב גם את הגר, ולקרבו, אף יותר מאהבת ישראל.

קראו עוד